Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

(Ngày 16/02/2016)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 807.900 CP, chiếm tỷ lệ 6,12%
- Số cổ phíếu đã bán: 45.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 762.900 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,78%
- Lý do & mục đích: Tái cơ cấu danh mục.
- Ngày thay đổi sở hữu: 22/01/2016
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING