English
Công ty Cổ phần Hải Minh làm đại lý cho Samudera Shipping Line

(Ngày 07/06/2010)

Kể từ ngày 07/06/2010, Công ty Cổ phần Hải Minh chính thức trở thành đại lý của hãng tàu Samudera Shipping Line tại khu vực Tp HCM và khu vực phía Nam. Samudera Shipping Line là hãng tàu Singapore họat động mạnh trên tuyến Châu Á (Indo-China, Middle East, SEA, Indian Sub-continent…).

Với việc hợp tác cùng Samudera Shipping Line, Công ty Cổ phần Hải Minh tiếp tục định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải cũng như mở rộng cơ hội hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

© 2007 HAIMINH CORPORATION
•Add: Tầng 4, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp HCM •Tel: +848.39.435.447 •Fax: +848.39.435.446 •Email: haiminhgroup@vnn.vn